Kauno policijos pareigūnai primena būti atidiems, įsigyjant pirotechnikos gaminius

Data

2019 12 23

Įvertinimas
0
pirotechnika.jpg

   Atėjus didžiosioms metų šventėms, vis daugiau atsiranda įvairių pirotechnikos prekybos vietų, kurias Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai nuolat tikrina, siekdami, kad šventės gyventojams paliktų tik gražius atsiminimus, o ne skaudžius randus ar rimtus sužalojimus. Didelį dėmesį policijos pareigūnai telkia ne tik į fizines prekybos vietas, bet ir į prekybą internetinėje erdvėje.
   Patikrinimo metu buvo nustatyti asmenys, kurie vykdė prekybą be leidimų, prekiavo pirotechnikos priemonėmis, kurios neatitinka įstatyme nurodytų reikalavimų. Taip pat nustatyti asmenys, kurie neteisėtai internete pardavinėjo civilines pirotechnikos priemones. Visos civilinės pirotechnikos priemonės patikrinimo metu yra paimtos.

      Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas nustato:
- F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys (F1 fejerverkai ‒ keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose);
- F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (F2 fejerverkai ‒ keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke);
- F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys (F3 fejerverkai ‒ keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių).


Draudžia:
‒ naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų (platinti ir naudoti), gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;
‒ jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
‒ naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
‒ naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
‒ naudoti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
‒ naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų.


Atsakomybė už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonėmis, nustatyta Administracinių nusižengimų kodekse (toliau ‒ ANK):
‒ už įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimus gresia bauda nuo 14 iki 60 eurų (ANK 483 str.);
‒ už naudojimą nenustatytu laiku ar pernelyg triukšmingus fejerverkus ‒ nuo 20 iki 80 eurų (ANK 488 str.);
‒ už saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių nesilaikymą ‒ nuo 20 iki 70 eurų (ANK 525 str.).


Primename: už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, o atsakomybė už vaikų iki 16 metų padarytus nusižengimus gali kilti ir tėvams (ANK 73 str.). Už šį pažeidimą gresia bauda nuo 10 iki 100 eurų.